Ouders

Oudercommissie De Bôge

Evert Veenstra (voorzitter)
Jenny Bakker (secretaris)
Linda van Esdonk (penningmeester)
Germa Visser
Froukje Wagenaar
Froukje Aans
Marijke de Vries

Vanuit het team sluiten Annet de Wolf en Nelly Bakker aan.

e-mail: oc.deboge@comprix.nl