0516 - 471400Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrikdirectie.deboge@comprix.nl

Oudercommissie De Bôge

Marijke de Vries (voorzitter)
Jenny Bakker (secretaris)
Linda van Esdonk (penningmeester)
Germa Visser
Marieke Wijma

Vanuit het team sluiten Annet de Wolf en Nelly Bakker aan.

e-mail: oc.deboge@comprix.nl