0516 - 471400Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrikdirectie.deboge@comprix.nl

Via de MR (medezeggenschapsraad) zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR denkt mee over onder andere de voortgang van het schooljaarplan, formatie, schoolgids en vakantieregeling.
Daarnaast beschikt de MR over instemmingsrecht (bijv. schoolplan en schoolgids) en adviesrecht (bijv. organisatiewijzigingen).

De MR vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar. Verslagen van de vergaderingen zijn in te zien via de voorzitter. Ook kunt u bij de voorzitter informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt hebben.

De MR bestaat uit vier leden; twee personeelsleden (Manja Kok en Rianne Bosma (secretaris)) en twee ouders (Eelke de Vries en Hinke van der Steege-Dijkstra (voorzitter)).

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) heeft contacten met de medezeggenschapsraden van alle basisscholen van Comprix, zodat de input van alle scholen gewaarborgd is.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor de MR?
U kunt ons bereiken via mr.deboge@comprix.nl