0516 - 471400Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrikdirectie.deboge@comprix.nl

De Bôge is een kleinschalige basisschool gelegen in een prachtige groene omgeving. Op onze school zijn alle voorwaarden aanwezig waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij stemmen ons onderwijs zorgvuldig af op de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Ons team werkt professioneel en maakt daarbij gebruik van moderne inzichten en ontwikkelingen. 

Wij geven effectief onderwijs in de basisvakken lezen, taal, rekenen en burgerschap. Omdat we werken met doorgaande lijnen in aanbod en instructie, maken onze leerlingen een ononderbroken ontwikkeling door. We geven leerlingen ruimte om hun talenten te ontdekken. Dit noemen we: talententijd. Daarbij beschikken we over een goed gefaciliteerd talentenlokaal en een uitdagende omgeving. We benutten hierbij de talenten van het team, ouders, dorpsbewoners en cultuuraanbieders in de regio.

Door oplossingsgericht te werken, kunnen we ons richten op wat goed gaat en dit versterken. Heldere kaders zorgen voor een veilige en prettige sfeer in de school. Op de Bôge wordt iedereen gezien en gehoord en mag en kan iedereen zichzelf zijn.

We hechten veel waarde aan de samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals. Hierdoor versterken wij de ontwikkeling van de leerling.