0516 - 471400Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrikdirectie.deboge@comprix.nl

De Bôge is een kleinschalige basisschool gelegen op een groene locatie in Hemrik. Op onze school streven we ernaar dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het onderwijs op de Bôge sluit zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ons team van professionals is geïnteresseerd in hedendaagse inzichten en ontwikkelingen. We werken vanuit onderstaande didactische en pedagogische visie.

Binnen de school wordt er effectief onderwijs gegeven in de basisvakken lezen, taal, rekenen en burgerschap. Daarbij hanteren we doorgaande lijnen in aanbod en instructie, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken. Door bewuste keuzes te maken in ons aanbod creëren we momenten om leerlingen hun talenten te laten ontdekken; talententijd. We beschikken over een goed gefaciliteerd talentenlokaal en een uitdagend buitengebied. We benutten hierbij talenten van teamleden, ouders, dorpsbewoners en cultuuraanbieders.

We werken oplossingsgericht, we richten ons op wat goed gaat en breiden dit uit. Van uitdagingen leren we, zodat we verder kunnen ontwikkelen. Door heldere kaders te stellen zorgen we met elkaar voor een veilige sfeer in de school, waar iedereen zich gezien en gehoord voelt en zichzelf mag en kan zijn.

We hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders. Dit is van belang om te komen tot een zo breed mogelijke basisontwikkeling van de leerlingen. School, ouders en kind trekken samen op. We hebben elkaar nodig.