Informatie

Tevredenheidsenquête

Regelmatig doen wij onderzoek naar de tevredenheid van ouders en leerlingen.

De meest recente tevredenheidspeiling van onze school vind u op Scholen op de Kaart. 
U kunt hiervoor klikken op deze link