Informatie

Talentenlokaal

Op 12 juli 2018 is het Talentenlokaal op De Bôge geopend. De aanleiding hiervoor was de wens om op school een breed aanbod te bieden voor de verschillende talenten van kinderen.

Als uitgangspunt is gekozen voor de meervoudige intelligenties van Gardner. Tijdens de momenten in het talentenlokaal kunnen kinderen kiezen aan welke intelligentie ze willen werken.

Er worden verschillende activiteiten aangeboden. Denk daarbij aan:
- beestjes zoeken
- met lego bouwen
- haken
- fotografie
- vissen
- yoga
- muziek 
- etc. 

Het werken in het talentenlokaal wordt waardevoller, door de samenwerking met het dorp. We vinden het daarom erg leuk dat ouders, pakes/beppes en andere dorpsbewoners op school komen om activiteiten aan te bieden of te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van geslaagde (schoolbrede) projecten zijn:

- Natuur (hommelkasten bij de Bôge) i.s.m. van Hall Leeuwarden
- Techniek (o.a. banden plakken, sleutelen, Fiets APK, testrit)
- Art@ de Bôge (met als hoogtepunt een bezoek aan het Rijksmuseum)

In de tijd van de coronamaatregelen was het helaas niet toegestaan externen de school binnen te laten. Nu de maatregelen versoepeld zijn, vinden we het de hoogste tijd om het Talentenlokaal weer volop te gaan gebruiken!

Heeft u een bepaald talent dat u wilt inzetten bij ons op school?
Neem gerust contact met ons op!