0516 - 471400Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrikdirectie.deboge@comprix.nl

De schoolkrant, met nieuws uit de school, verjaardagen en werk van de leerlingen verschijnt 10 keer per jaar als onderdeel van de Doarpsrounte (dorpskrant van Hemrik).