Ouders

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Verslagen van de vergaderingen zijn in te zien via de voorzitter van de MR

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.

Samenstelling MR

In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. Bij ons is de verdeling als volgt:
Personeel: Daphne van Brenk, Manja Kok
Ouders:  Hinke van der Steege-Dijkstra (Voorzitter), Eelke de Vries

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft contacten met medezeggenschapsraden van alle basisscholen van Comprix, zodat de input van alle scholen gewaarborgd is.